I september 2021 bildades SGDS Gruppen AB, därmed blev Dahl i stället två säljdivisioner i det bolaget. Nu ändrar SGDS Gruppen AB namn och blir åter Dahl Sverige AB och ett nytt moderbolag har bildats med namnet Saint-Gobain Distribution Sweden AB. Samtliga bolag i koncernen kommer nu att ingå i det nya moderbolaget: Bevego, Dahl, Kakelspecialisten, Konradssons Kakel och Optimera.

Totalt inom koncernens bolag finns ca 2700 medarbetare och drygt 180 butiksetableringar. Bolagen servar byggmarknaden för drygt 150 000 kunder och koncernen omsätter cirka 18 miljarder kronor.

– Våra bolag har lång erfarenhet och stor kunskap inom olika områden i byggmarknaden, alla bolagen fokuserar på produkter och distribution för proffs inom sitt speciella branschområde. Det vill vi med denna förändring förtydliga och vidareutveckla, säger Annica Hagen, CEO Saint-Gobain Distribution Sweden AB. 

Inom moderbolaget kommer koncernen fortsatt att koordinera funktioner som alla bolagen behöver som Ekonomi, HR, IT, Supply chain, Hållbarhet och Kommunikation. Övriga funktioner finns inom representerade inom respektive bolagsstruktur 

Saint-Gobain Distribution Sweden AB ägs av den franska industrikoncernen Saint-Gobain, börsnoterat i Paris. I Sverige finns även Saint-Gobain Construction vars verksamhet omfattar produktion under ledande varumärken som Weber, Isover och Gyproc.

Saint-Gobain Distribution Sweden AB etablerades den 1 juni 2024.

Läs mer om Saint-Gobain Distribution Sweden AB

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen för Saint-Gobain Distribution Sweden representeras våra olika bolag samt gemensamma centrala funktioner.

Våra bolag

I Saint-Gobain Distribution Sweden igår bolagen Bevego, Dahl, Kakelspecialisten, Konradssons Kakel och Optimera.