Rapporter

Hållbarhetsåret 2023 – Vi bygger och möjliggör hållbarhet

Saint-Gobain Distribution Sweden, SGDS, ska vara den ledande möjliggöraren av hållbart byggande och anläggning i Sverige. Hållbarhetsrapporten presenterar initiativ och framsteg inom området hållbarhet. Underlaget utgör också del av den publikation som tagits fram av samtliga bolag inom Saint-Gobain Sverige.

Resultatredovisningen ingår i moderbolaget Saint-Gobain, börsnoterat i Paris, globala rapportering.

I årsredovisningslagen finns krav på att bolag som uppfyller kriterierna nedan, även ska ha en hållbarhetsredovisning:
• Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer.
• Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor.
• Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor.

Dotterföretag i koncerner behöver inte upprätta en egen hållbarhetsrapport, om de omfattas av en hållbarhetsrapport for koncernen. SGDS Gruppen AB ingår i Saint-Gobain koncernen som årligen tar fram en komplett hållbarhetsrapport i ett Universal Registration Document. För att presentera arbetet inom SGDS Gruppen har vi tagit fram denna sammanställning som fokuserar på vårt hållbarhetsarbete under 2022.

Medlemskap

Nationellt och globalt har Saint-Gobain antagit nedan initiativ:
  • Fossilfritt Sverige
  • The Global Compact
  • CDP – Carbon Disclosure Project
  • Bloomberg Gender Equality Index
  • Top Employer
  • Sweden Green Building Council
  • LFM 30
  • Östergötland bygger Klimatneutralt (ÖBKN)
  • Klimatarena Stockholm

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet

Våra åtaganden

Läs om vår färdplan som inkluderar hela värdekedjan.