Goda skäl att ställa om för att säkra vår plats i en osäker omvärld

Det läge branschen och omvärlden befinner sig i medför goda anledningar till att ompröva invanda arbetssätt och affärsmodeller. Saint-Gobain Distribution Sweden, SGDS, vill vara en drivkraft i omställningen mot en bransch inom planetens gränser och stärka våra kunders konkurrenskraft på den resan. Vårt hållbarhetsarbete är inte ett avskilt ämne för oss utan en del av vår affär. Och vi betraktar det som framgångsrikt när vi ser att våra kunder kan växa och utveckla sin affär i takt med att hållbarhetskraven på dem ökar. Vi kallar det omställning i samverkan.

Vår roll i omställningen

Vi inom Saint-Gobain Distribution Sweden är en del av ett större sammanhang. Våra specialistbolag och kunder verkar i branscher som bygger eller förbättrar hem och arbetsplatser, anlägger industrier eller upprätthåller samhällsbärande infrastruktur.

På många sätt kommer därför våra kunder att göra jobbet när samhället ställer om för att förebygga eller anpassa sig till effekterna av klimatförändringarna. När lagar och direktiv ska bli praktik, eller löften ska infrias. När fastigheter och infrastruktur ska rustas för extremväder eller minskad energiförbrukning, enligt nya giv.

För kunden ska vi på SGDS stå redo att möta nya behov och bryta gamla mönster – med hjälp av våra specialistkunskaper och vår gemensamma bredd.

Därför handlar vårt viktigaste hållbarhetsarbete om att förenkla, konkretisera och föregå. Med lösningar som har mindre klimatpåverkan än de traditionella, samt med kunskap och tjänster som omvandlar krav och administration till nya och mer hållbara affärer.

Vi ska vara den ledande möjliggöraren av hållbart byggande. Vi ska erbjuda lösningar som gör att omställning kan gå från visioner till verklighet. Som bygger in hållbarhet i varje inköp och all rådgivning, utan att tumma på expertisen i något avseende.

Omställning sker i samverkan. Mellan våra specialistbolag, med stora och små kunder, inom branschen och med samhället i stort. Det är så vi kan göra morgondagens värld till ett bättre hem.

 

Vår påverkan

Agenda 2030, med de 17 globala utvecklingsmålen, är en viktig prioritering för oss alla att agera mot. Inom Saint-Gobain Distribution Sweden fokuserar vi våra insatser till de globala utvecklingsmål där vi har störst avtryck och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i en hållbar riktning.

Agenda 2030, med de 17 globala utvecklingsmålen, är en viktig prioritering för oss alla att agera mot. Inom Saint-Gobain Distribution Sweden fokuserar vi våra insatser till de globala utvecklingsmål där vi har störst avtryck och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i en hållbar riktning.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet

Våra åtaganden

Läs om vår färdplan som inkluderar hela värdekedjan.

Hållbarhetsåret 2023

Saint-Gobain Distribution Sweden ska vara den ledande möjliggöraren av hållbart byggande och anläggning i Sverige.