Vår svenska verksamhet omfattar bolagen Bevego, Dahl, Kakelspecialisten, Konradssons Kakel och Optimera. Dessa företag är specialiserade inom olika områden av byggbranschen och tillhandahåller produkter och distribution för professionella yrkesutövare.

Vi utgör en central del i flödet av produkter och information mellan över 3 000 leverantörer och 150 000 kunder. Med verksamhet på mer än 180 platser runt om i landet, vårt centrallager i Bålsta och flera lokala distributionslager, levererar vi dagligen produkter till över 4 000 platser. En betydande del av våra transporter sker fossilfritt, med lastbilar som drivs på biogas, el eller HVO100.

Vi är specialister i samverkan för effektivare affärer inom bygg och installation.

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen för Saint-Gobain Distribution Sweden representeras våra olika bolag samt gemensamma centrala funktioner.

Våra bolag

I Saint-Gobain Distribution Sweden ingår bolagen Bevego, Dahl, Kakelspecialisten, Konradssons Kakel och Optimera.